Szkoła Jogi - Kraków
Regulaminco warto wiedzieć
 • Program każdych zajęć stanowi całość, od pierwszej do ostatniej asany, dlatego prosimy o przychodzenie punktualnie i uczestniczenie w zajęciach od początku do końca - jesli ktoś się spóźni może odrobić zajęcia z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie
 • Osoba prowadząca odpowie na wszystkie pytania dotyczące praktyki lub problemów zdrowotnych, przed zajęciami lub po ich zakończeniu
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy
 • Na zajęcia wchodzimy po okazaniu karnetu lub wniesieniu opłaty jednorazowej
 • Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia
 • Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany karnet na kolejny miesiąc oraz nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet
 • Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć  w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba) tylko w kolejnym miesiącu; warunkiem jest wykupienie karnetu na dany miesiąc
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, wartościowe rzeczy mozna zabrac ze sobą na salę
 • Do praktyki asan przystępujemy z pustym żołądkiem (min. dwie godziny po lekkim posiłku, a po obfitym cztery)
 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami
 • Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o tym również osobę prowadzącą przed zajeciami
 • Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ostry ból ), należy o tym poinformować nauczyciela w trakcie praktyki
 • ćwiczymy boso, w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju
 • Podczas zajęć nie należy sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody instruktora
 • Sprzęt z którego korzystamy, po zajęciach należy odłożyć na właściwe miejsce
 • Nie należy praktykować asan bezpośrednio po kilkugodzinnym pobycie w słońcu oraz po saunie czy masażu
 • W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność
 • osoby praktykujące więcej niż 1. miesiąc, proszone są o przynoszenie własnych mat

  Ruch&Natura nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu